Tầm nhìn chiến lược

Tương lai, Kiên Cường sẽ trở thành nhà xuất khẩu cà phê chồn hàng đầu tại Việt Nam nhờ kinh nghiệm chăn nuôi Cầy vòi hương (loài động vật có khả năng cho sản phẩm cà phê chồn) và việc phát triển mạng lưới nông dân tại các tỉnh Tây nguyên Việt Nam.

Our vision is to be a Vietnamese Civet Coffee icon to local consumers and abroad, valuing our heritage and our farming community in Daklak and other provinces of the Central Highlands of Vietnam.

Sứ mệnh

Cải thiện thu nhập của người lao động nhờ được tiếp cận kỹ năng và ngành nghề mới: Thu nhập của người lao động là thước đo sự phát triển của Doanh nghiệp.

Kien Cuong’s aspiration is to promote the growth of our coffee farming community through innovation and continuing development.

Giá trị cốt lõi

viVietnamese